احتمالاً برای شما هم اتفاق افتاده است که محصولی را به‌خاطر تبلیغات پر رنگ و لعابش خریده اید اما هنوز دو روز نگذشته از خرید آن به شدت پشیمان شده اید؛ چرا؟ چون چیزی که انتظارش را داشتید با چیزی که خریدید، زمین تا آسمان تفاوت داشته است. شما حالا یک مشتری ناراضی هستید که دیگر سمت آن محصول نمی‌روید و به بقیه هم توصیه می‌کنید گول تبلیغاتشان را نخورند. تصور کنید که این چرخه تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد.

ادامه مطلب ←